loading

בהיותך במצב מרחוק, אתה מסופק עם הגנה מסביב לשעון!
שעון עם כפתור קריאת חירום וחיישן נפילה שמחובר אליו
מרכז רפואי 24/7.

שירות השגחה רפואית 24 שעות ביממה;
פתרון ייחודי בקרב קשישים למניעה
או זיהוי נפילה;
דרכים שונות לרכישה והשכרה של מכשירים בגישה אינדיבידואלית
לכל לקוח;
שעון ספורט חכם עם רצועות שונות;
רמקול ומיקרופון מובנים במכשיר לתקשורת יעילה פנימה
מצבי חירום;
שעון עמיד למים, מתאים לשחייה;
יכולת זיהוי נפילה גבוהה פי 4 מכל
מכשיר אחר;
בשימוש נרחב בבתי חולים ומוסדות מובילים בישראל ובארה"ב

שעון חכם מתקדם OWL