טלפון סלולרי לחצן מצוקה CL8350
מוצר איכות לאנשים עם מגבלת שמיעה. טלפון סלולרי ייחודי התואם את צרכיהם של אנשים עם ירידה בשמיעה.

תצוגת LCD גדולה וברורה – אפשרות בחירת גודל וניגודיות, צג שיחה מזוהה נוח - כיוון ניגודיות וגודל אות, לחיצים גדולים ונוחים (סימון מקש 5), הקראת הספרות ולחיצי חיוג, הגברת עוצמת שמע עד 40 דציבל, רמקול לשיחה ללא הרמת השפופרת.

ווסתי עוצמת שמע בשפופרת וברמקול, ווסת טונים להדגשת צלילי דיבור, מתאים גם לשימושם של מושתלים בשתל קוכליארי, הגברת צלצול עד 80 דציבל, 8 סוגי צלצול לכיוון אישי, נורה מהבהבת בעת קבלת שיחה, הגברה אוטומטית, שיחה מזוהה, יומן שיחות נכנסות.

תפריט רב שפות, שליחת וקבלת מסרונים, פונקציות יומן והשכמה, חיוג מקוצר – 3 מקשים לחיוג מקוצר על גבי המכשיר, חיוג חירום ל – 6 מספרים קבועים בזכרון, חיוג חירום + מסרון חירום בו זמנית ל- 6 מספרים קבועים.
 טלפון סלולרי לחצן מצוקה DORO / DORO 615
DORO מכשיר משוכלל המותאם לגיל הזהב, הנו מכשיר טלפון מתקדם מאוד גם למבוגרים שהנם כבדי שמיעה ותומך במכשירי שמיעה וכיוונון עוצמת הקול.

בתור טלפון המותאם למבוגרים כבדי שמיעה הדורו כולל תמיכה במכשירי שמיעה מסוג T3/M4, לטלפון דורו המותאם לכבדי שמיעה מגבר אפרכסת בעל עוצמה גבוהה.
צלצול רוטט אשר מאפשר לכבדי שמיעה לדעת מתי מתקבלת שיחה. בתור טלפון סלולרי לכבדי שמיעה, עוצמת הצלצול של הדורו חזקה במיוחד, לדורו רמקול איכותי, מכשיר הטלפון לכבדי שמיעה מאפשר בקרה של הצלילים. הדורו כולל אפשרות לחיווי קולי, שעון מעורר עם צליל חזק, לחצנים גדולים ומופרדים.
אפשרות לשנות את גודל הפונטים בדורו 615, ב - DORO 615 ניתן לשנות את מצבי התצוגה האפשריים באופן המקל על מבוגרים בעלי לקות ראייה.

מעגן טעינה שולחני נוח, התקן BLUETOOTH, רדיו בתדר FM, הדורו כולל יומן עם אפשרות תזכורות, מחשבון לביצוע חישובים, אפשרות לרישום 300 מספרים בספר הטלפונים.

לחצן חירום והגדרת אנשי קשר אשר מקבלים הודעה ושיחה במקרה חירום! עשרה אנשי הקשר הקרובים נמצאים בראש הרשימה, לחצן להודעת טקסט וכן השלמת טקסט חזוי, שלושה מקשים המאפשרים חיוג מהיר.

 שומר אישי ( מכשיר אלחוטי)
מכשיר תקשורת סלולרי מובנה בכיסוי שעון, הכולל יכולת היענות במצבי חירום.

ההתקן מצוייד בלחצן מצוקה והתקן תקשורת סלולארי מובנה, המפעיל את התראה במקרה הצורך ומאפשר לעונד המכשיר לקבל טיפול וסיוע מיידים ממוקד אמבולנט.

ההתקן מאפשר ביצוע שיחות קוליות למספרים שהוגדרו מראש (קרוב משפחה, שכן או רופא המשפחה) ולקבל שיחות מכל אדם או ממוקד אמבולנט.

 שומר אישי (מכשיר אלחוטי) + גלאי GPS
המכשיר החדש מסדרת "שומר אישי" המצליחה, מציע לכם רמת בטיחות גבוהה בזכות ה-GPS

המובנה ואנטנה הכלולים בו. תכונת הגידור הווירטואלי הקיימת בהתקןם מבטיחה איתור מדוייק וסיוע מיידי למשתמשים שנקלעו למצוקה או שחצו את גבולות הגזרה שהוגדרה עבורם.

ההתקן האלחוטי מאפשר ביצוע שיחות קוליות למספרים שהוגדרו מראש ולקבל שיחות מכל אדם או ממוקד אמבולנט.