לחצן מצוקה רגיל + לחצן נייד דמוי שעון
לחצן ביתי רגיל התלוי על הקיר, מחובר לקו הביתי הרגיל ולחשמל ומשמש כמכשיר קשר למוקד החירום.
מאחורי המכשיר יש מפצל בעל כניסה/יציאה (באמצעות קבל טלפון רגיל) לטלפון הביתי וחיבור לחשמל.
סימון הטלפון שמתחתיו כתובה המילה חירום הוא לחצן שבאמצעותו ניתן להגיע למוקד.

כאשר מבצעים לחיצה, נדלקת נורה אדומה והתגובה מהמוקד תתקבל עד 38 שניות. הלחצן השמאלי עם סימון השפורפרת וה-X עליו, נועד על מנת לנתק את השיחה.
 טלפון לחצן חירום דור 4
מוצר חדשני מדור 4, המשלב טלפון ביתי ולחצן מצוקה ייחד, כולל שעון / שרשרת אלחוטי עמיד במים (הצמיד מובנה עם מיקרופון פנימי). מיקרופון רגיש ביותר המאפשר קיום שיחה ושידור א.ק.ג (באמצעות קרדיופון), באיכות משופרת.

יכולת הגברה ונורית חיווי לזיהוי שיחה נכנסת, המותאמת לכבדי שמיעה. בעל כפתורים גדולים, המותאמים לבעלי כושר ראיה לקוי, בעל רגישות שמע מתקדמת, טווח קליטה מתקדם.

אפשרות לשמור 6 מספרי חירום לחיוג באמצעות לחצן צג שיחה מזוהה. אפשרות שמירת מספרי טלפון בזיכרון. מערכת גיבוי באמצעות סוללות נטענות. אפשרות לענות לשיחה נכנסת דרך משדר האלחוטי.
 טלפון לחצן חירום דור 3
מוצר חדשני מדור 3, המשלב טלפון ביתי ולחצן מצוקה ייחד. מיקרופון רגיש ביותר המאפשר קיום שיחה ושידור א.ק.ג (באמצעות קרדיופון), באיכות משופרת.

יכולת הגברה ונורית חיווי לזיהוי שיחה נכנסת, המותאמת לכבדי שמיעה. בעל כפתורים גדולים, המותאמים לבעלי כושר ראיה לקוי, בעל רגישות שמע מתקדמת.


אפשרות לשמור מספרי חירום לחיוג באמצעות לחצן צג שיחה מזוהה. אפשרות שמירת מספרי טלפון בזיכרון. מערכת גיבוי באמצעות סוללות נטענות.
 טלפון לחצן מצוקה GEEMARC TEL1000
טלפון לחצן מצוקה המותאם לאנשים עם מוגבלויות. הטלפון מותאם לאנשים עם מגבלת שמיעה, אנשים עם מגבלה מוטורית ו/ או מגבלת ראיה. לטלפון פונקציות חיוג חירום מטלפון ומרחוק.

טלפון בעל תפריט נוח וידידותי, צג שיחה מזוהה נוח, שינוי שפות בתצוגה, שיחה באמצעות השפופרת או באמצעות רמקול, ווסתי עוצמה וחידוד צלילים לשמיעה ברורה של הנאמר, מתאים גם לשימושם של מושתלים בשתל קוכליארי.

לטלפון נורה מהבהבת וצלצול מוגבר בעת קבלת שיחה, טון ועוצמת הצלצול ניתנים לכיוון אישי, רמקול ומיקרופון איכותיים לשיחה מרחוק, לטלפון לחיצים גדולים ונוחים, לטלפון לחיצי זיכרונות לחיוג מהיר, פונקצית חיוג חירום לחיוג מיחידת, הטלפון פונקצית חיוג חירום לחיוג מרחוק באמצעות שלט על פרק היד.

השלט מורכב על גבי שעון יד, עמיד במים, ניתן באמצעות השלט לבצע חיוג למספר חירום המוזן במכשיר, השלט מאפשר גם מענה מרחוק לשיחה נכנסת.