מכשיר קרדיופון
הקרדיופון הוא מכשיר א.ק.ג קומפקטי שמיועד לשימוש ביתי בהפעלה נוחה ופשוטה במיוחד.

המכשיר משדר נתוני אמת למוקד האבחון של אמבולנט באמצעות קווי או סלולרי, כל שעות היממה מכל מקום בארץ.

לאחר קבלת הנתונים ששודרו מתבצע אבחון על ידי רופא המוקד ובהתאם לכך מתקבלת החלטה על דרך הטיפול הרפואי הרצוי.

הנתונים שמתקבלים מהמכשיר לאורך זמן נשמרים במערכת וניתנים לשימוש בכל שלב.